(Traduït per Google) Gràcies Kappa “Mario” i el teu equip per la nostra bonica cuina, l’anomeno perfecció al màxim. Excel·lent feina, des del suport fins al disseny fins a la puntualitat del lliurament, la neteja de la instal·lació i l’acabat minuciós.
Recomano molt els conceptes Kappa per a la renovació de la cuina.

(Original)
Thank you Kappa”Mario” and your team for our beautiful kitchen, I call it perfection to its best. Excellent job from support to design to punctual timing for delivery,installation cleanliness & meticulous finish.
I highly recommend Kappa concepts for kitchen renovation.

Edward Minnetian

Pin It on Pinterest